Gáhkkorčoru barnehage

Vi er der for barna

Gáhkkorčoru barnehage er en samisk og privat eid barnehage, som styres av studentsamskipsnaden i indre Finnmark. Den ble stiftet i 1989.

Når du er student ved Samisk høgskole så er du sikret barnehageplass i studietiden. Vi har 3 avdelinger i barnehagen for barn 9 mnd. – 5 år.

Barnehagestyrer:

Roy Arild Rasmussen
Gáhkkorčoru barnehage
Gáhkkorčorru 1
9520
9520 Kautokeino

Åpningstider:

Mandag – Fredag: 07.45 – 16.00

Kontaktinformasjon:

Daglige oppdateringer

Vi bruker løsningene MyKid og Kidplan for å kommunisere med forelde og foresatte. Her legger vi ut daglige oppdateringer om livet i barnehagen, bilder, og annen relevant informasjon.

Årsplan og barnehagerute

Her kan du laste ned gjeldende årsplan og barnehagerute.

Siste nytt fra barnehagen:

Inntak

Det er ett hovedopptak per år, søknadsfrist til hovedopptak er 1. april. De som søker om barnehageplass etter fristen tildeles barnehageplass fortløpende eller settes på venteliste til det evt. blir ledig barnehageplass.

Søknaden om barnehageplass fylles ut elektronisk på Kautokeino kommunens hjemmeside
Prioriteringsrekkefølge ved inntak:
1. Barn av studenter ved Sámi allaskuvla
2. SSO ansatte sine barn
3. Sámi allaskuvla ansatte sine barn
4. Andre søkere
5. Barn med funksjonshemming dersom barnet etter sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage
6. Barn som etter vurdering av faginstans trenger miljøforandring/ ekstra stimulering
7. Barn av aleneforeldre/ eller andre forhold som vil ha nytte av barnehagetilbud
8. Alders- og kjønnsfordeling i barnegruppa

Priser

Barnehageplass (pr. mnd):

Gratis

Søskenmoderasjon (50 %):

Gratis

Kostpenger – Studenter (pr. mnd):

kr. 180,-

Kostpenger – Ikke student (pr. mnd):

kr. 230,-
Hentet barnet etter stengetid kl. 16:00: kr 250,- (ved forsinket henting av barn, pr. påbegynt 15 minutter)

Hvis barnehagen må holde stengt på hverdager så trekkes dette fra fakturaen. Dagen før skjærtorsdag, pinse, jul- og nyttårsaften trekkes det for en halv dag. For vanlige helligdager er det ikke noe trekk.

Deltidsstudenter kan søke deltidsplass i barnehagen når det er samlinger. Pris pr.dag:

Barn under 3 år:

kr. 300,- + kr. 15,- kost

Barn over 3 år:

kr. 250,- + kr. 15,- kost
Reduksjon av foreldrebetaling
Familier med lav inntekt, kan få redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehagen.

Lav inntekt
Norge har en nasjonal ordning om at barnehageplass ikke skal koste mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt. Hvis barnehageplass koster mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt, kan man søke om å få redusert foreldrebetaling.

For 2021 er inntektsgrensen kr 592 167,- per år.

Gratis kjernetid
Husholdninger som har samlet årsinntekt lavere enn kr. 583 650,-, har rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehagen. Denne ordningen gjelder for barn i alderen 2 til 5 år, og for barn som har søkt og fått utsatt skolestart.

Ser du etter en ansatt?

Vil du leie bolig?

Vil du leie kantina?