Boligtjenesten

Studentboliger for alle

SSO har 24 forskjellige leiligheter og 18 hybler som er reservert for studentene ved Sámi Allaskuvla. Bruk boligvelgeren for å se informasjon om de forskjellige boligene, og søk bolig ved å fylle ut skjemaet som du finner litt lenger nede på siden.

Når du sender inn søknaden må du legge ved bekreftelse på at du er student ved høgskolen, eller bekreftelse på at du har kommet inn på studiet.

Boligene til SSO er reservert for studentene ved Sámi allaskuvla. Hvis det er ledige leiligheter/hybler etter at studentene har fått tildelt leilighet/hybel så leier vi også til andre leietakere. Om du ikke er student kan du kontakte administrasjonen om du ønsker å leie.
SSO disponerer følgende boliger for utleie:
– 2 leiligheter på 86 m² og 2 leiligheter på 97 m² i Gáhkkorčorru (ca. 1 km fra Høgskolen)

– 18 hybler i Lulit-Gáhkkorluodda (ca. 2 km fra Høgskolen)

– 4 leiligheter på 60 m² i Hánnoluohkka (ca. 100 m fra Høgskolen)

– 16 leiligheter på 40 m² i Hánnoluohkka (ca. 100 m fra Høgskolen)

Studentsamskipnaden
i Indre Finnmark (SSO)

Hánnoluohkká 45

9520 Kautokeino

Åpningstider:

Mandag – Fredag: 08.30 – 15.30

Kontaktinformasjon:

Våre boliger

Lulit Gáhkkorluodda

I Lulit Gáhkkorluodda så har vi 3 hybelhus hvor hvert hus har 6 hybler på 14,5 m².

Alle hyblene har kjøkkenkrok med kokeplate og kjøleskap. To og to hybler deler dusj/toalett.

I hvert hybelhus er det også en fellesstue med TV. Der er også felles kjøkkenrom med komfyr og vaskerom.

Pris og fasiliteter

14,5m²
3.350,-

Strøm:

Inkludert i leieprisen.

Internett:

Inkludert i leieprisen.

Motorvarmer:

Beboerne i Lulit Gáhkkorluodda kan leie strømuttak for motorvarmer for kr. 250,- pr. vinter.

Pris – ikke student:

14,5m²
4.350,-

Gáhkkorčorru

I Gáhkkorčorru har vi 2 leiligheter på 86 m² og 2 leiligheter på 97 m².

Alle leilighetene ligger ca. 1 km fra Samisk Høyskole. Dette er 4 store leiligheter som er i 2 etasje.

Hver leilighet har stue, kjøkken, dusj/toalett og 2 soverom. Av hvitevarer så er det komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.
I tillegg har de større leilighetene bod.

Leilighetene er oppvarmet med varmepumpe og panelovn. Oppvarmingskostnadene blir derfor lave.

Pris og fasiliteter

86m²
7.200,-
97m²
7.750,-

Strøm:

A-konto: 500 kr. pr. mnd.

Internett:

Inkludert i leieprisen.

Motorvarmer:

Pris – ikke student:

86m²
97m²
8.800;-
9.300,-

Hánnoluohkka

I Hánnoluohkka har vi 16 leiligheter på 40 m² og 4 leiligheter på 60 m² i Hánnoluohkka.

Alle leilighetene har kjøkken, stue, soverom, dusj/toalett, gang og en liten bod. I tillegg har alle leilighetene tilgang til en større bod ute. Av hvitevarer så har alle leilighetene komfyr og kjøleskap.

Leilighetene ligger sentralt midt i bygda, bare noen meter fra Samisk Høyskole og ca. 1. km fra studentbarnehagen

Pris og fasiliteter

40m²
4.380,-
60m²
5.270,-

Strøm:

A-konto: 500 kr. pr. mnd.

Internett:

Inkludert i leieprisen.

Motorvarmer:

Beboerne på Hánnoluohkká 40 m² kan leie strømuttak for motorvarmer for kr. 250,- pr. vinter. Beborne på Hánnoluohkká 60 m² har egne strømuttak.

Pris – ikke student:

40m²
60m²
5.800,-
6.600,-
ORDENSREGLEMENT FOR STUDENTBOLIGER VED STUDENTSAMSKIPNADEN I INDRE-FINNMARK

Ordensreglement for studentboliger ved Sis- Finnmárkku studeanttaid ovttastus (SSO) er en del av kontrakten mellom leietaker og utleier, og inngår dermed som en del av leiekontrakten for leie av bolig. Ordensreglementet og de øvrige vilkår er laget slik at den enkelte beboer skal ha et tilfredsstillende og trivelig bomiljø.

I. Formål
Formålet med dette reglementet er å bidra til:

a. At boligen og det øvrige utstyr leietaker disponerer, blir behandlet slik at det ikke tar unødig skade.

b. At leietakerne tar nødvendig hensyn til øvrige beboere, slik at ingen blir skadelidende på grunn av en annen leietakers opptreden.

II. Generelt
Henvendelser, klager m.m. vedrørende leieforholdet, reglementet og andre tilleggsytelser, kan rettes til utleier eller leietakernes egne tillitsvalgte. Særreglement kan gi utfyllende bestemmelser for den enkelte studenthjem.

III. Bestemmelser
1. Enhver leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig, forgang, dusj og toalett og plikter dessuten å holde eventuelle fellesrom og boder rene, sammen med de øvrige brukerne av disse. Normalt gjøres dette ved at det blir laget turnusliste for rengjøring etter avtale beboerne imellom.

2. Felleskjøkken skal ryddes og vaskes etter bruk. Hver leietaker må sørge for å holde sitt kjøleskap rent og ryddig. Matrester må ikke bli stående slik at de blir bedervet. Fellesskap holdes rent og ryddig.

3. Sluk rengjøres med jevne mellomrom. Ved tett sluk, som ikke lar seg utbedre av leietaker, skal boligavdelingen kontaktes.

4. Søppel skal tømmes daglig i anvist container.

5. I hybelbygg er det ikke tillatt å ha med egen vaskemaskin og/ eller utstyr og møblement av tilsvarende karakter, eller fjerne/ bytte inventar uten særlig samtykke fra utleier. I leiligheter skal vaskemaskiner kun brukes mellom 0800 og 2200.

6. Der er ikke tillatt å riste eller banke tepper og annet tøy ut av vinduet.

7. Bilder skal henges opp på lister som er oppsatt på veggene. På fellesarealer skal plakater og oppslag settes opp på oppslagstavler.

8. Det er ikke tillatt å holde husdyr i studentboligen.

9. Det er ikke adgang til å gjøre endringer på boligens faste installasjoner (inkl. maling) uten særlig tillatelse fra utleier.

10. Det er ikke tillatt å koble motorvarmere o.l. til noe strømuttak med mindre det er særskilt avtalt. Ved overtredelse av denne regel blir leietaker ilagt den til enhver tid gjeldende gebyr.

11. Leietaker plikter å respektere hverandres arbeidsro. Etter kl. 2300 på hverdager, og etter kl. 2400 på helligdager og på helgedager skal det herske ro i boligen, samt eiendommen for øvrig. Den enkelte leietaker er ansvarlig for sine gjesters opptreden i boligen, fellesrommene og på eiendommen for øvrig. Utleier eller den han bemyndiger, kan når det er nødvendig, kreve at besøkende skal forlate boligen og eiendommen.

12. Gjenstander som måtte være til sjenanse etter representere fare for øvrige beboere vil bli fjernet og/ eller tillintetgjort av utleier på leietakerens regning.

13. Sykler, barnevogner, ski o.l. samt motordrevne kjøretøy, må kun plasseres på anviste steder og ikke på fellesarealer slik at de kan være til sjenanse for øvrige beboere.

14. Utleiers ansvarshavende eller den han bemyndiger har rett til å inspisere alle rom. Slik inspeksjon skal normalt være varslet på forhånd. I ekstraordinære tilfeller kan midlertidig inspeksjon foretas uten varsel. Utleier har uten videre rett til adgang i boligen for å foreta reparasjoner og utbedringer, så sant det er praktisk mulig skal leietaker allikevel varsles også i dette tilfellet. Utleier har også rett til adgang i boligen for å avlese strømmåleren annenhver måned, dersom det ikke avtales en annen ordning med leietaker.

15. Utleier kan ved oppslag i fellesarealet eller ved skriftlig melding gi instruks om nødvendig ro, orden og forsvarlig behandling av eiendom.

16. Det er ikke tillatt å røyke i hyblene, leilighetene og fellesarealene.

IV. Tillitsvalgt
I boliger som tilhører Sis- Finnmárkku studeanttaid ovttastus skal det blant beboerne velges en tillitsvalgt i hver boenhet. Disse vil bli trukket inn i forbindelse med håndhevelse av ordensreglement.ORIENTERING

Brudd på leiekontrakt og normalreglement
Brudd på leiekontrakten og normalreglementet fører til skriftlig advarsel. Ved neste brudd vil leieforholdet opphøre. Det blir gitt kun en advarsel.

Forsikring
Det presiseres at SSO ikke har innboforsikring. Dette er noe leietaker eventuelt selv må ordne.

Nøkler
Nøkler som kommer bort erstattes med kr. 750,-.
Dersom leietaker må tilkalle driftspersonell pga. gjenglemt nøkkel ol.betales et gebyr på kr. 350,-.

Post
Studenter kan få post tilsendt til høyskolen. Ellers må leietaker selv ordne postkasse og ta kontakt med postkontoret hvis de ønsker adresseforandring.

Postadresser:
Gáhkkorčorru 1, 9520 Kautokeino
Lulit Gáhkkorluodda 5/7/9, 9520 Kautokeino
Hánnoluohkká 31A, 31B, 31C, 31D, 31E og 31F, 9520 Kautokeino

Motorvarmer
Beboerne på Hánnoluohkká 40 kvm,
Lulit-Gáhkkorluodda og Gáhkkorčorru kan leie strømuttak for motorvarmer for kr. 250,- pr. vinter. Beborne på Hánnoluohkká 60 kvm har egne strømuttak.

Utflytting
Hvis flyttedato ikke blir overholdt og nøkkel ikke levert, vil leietaker faktureres for ny måned. Leietaker må sørge for å avtale befaring med vår boligavdeling minimum 3 dager før utflytting.
Hvis det ved utflytting ikke er rengjort ordentlig på leilighet/ hybel holdes deler, eller hele forskuddsleien tilbake.

Bytte av boenhet
Ved bytte eller flytting til annen boenhet vil leietaker bli belastet med kr. 350,-.

Husleie-forskuddsleie
Det kreves 1 mnd. forskuddsleie på alle boenheter ved innflytting. Gjelder fra 01.07.2023.

Strøm
Beboere i leilighetene i Hánnoluohkká og Gáhkkorčorru betaler strøm selv. Ymber sender oss regningen, og beløpet blir tilføyd på husleiefakturaen. Det betyr at beboerne ikke trenger melde seg som ny kunde.

Purring
Ubetalt faktura purres en gang, purregebyr kr. 50,-. Blir purringen ikke betalt vil det bli sendt andregangspurring, som også er inkassovarsel og innebærer også tvangsutkastelse.

Leiepriser fra 01.08.2024
14,5 m2
Student kr 3.350,-
Andre kr 4.350;-

40 m2
Student kr 4.380,-
Andre kr 5.800;-

60 m2
Student kr 5.270,-
Andre kr 6.600;-

86 m2
Student kr 7.200,-
Andre kr 8.800;-

97 m2
Student kr 7.750,-
Andre kr 9.300;-

Ofte stilte spørsmål fra studenter

Bolig kan du søke hele året. Vi tildeler bolig etterhvert som vi får søknadene inn.
Du kan stikke innom SSO administrasjonen, eller bruke søknadsskjemaet her på nettsiden.
Det er ikke depositum.
Nøkler får du ved administrasjonen ved SSO.
– I Hánnoluohkka er internett inkludert i leiepris.
– I Gáhkkorčorru er internett inkludert i leiepris.
– I Lulit Gáhkkorluodda er internett, strøm og vaskemaskin inkludert leieprisen.
Beboerne ved Hánnoluokka 40 m² og Lulit Gáhkkorluodda kan leie motorvarmer til kr 250 for en vinter.
Alle hyblene er møblert. Leilighetene er ikke møblert. Ved behov for bortsetting av SSO møbler til uthus så må dette avtales med vaktmesteren.
– I Hánnoluohkka er det mulig å ta med sin egen oppvask og vaskemaskin. Dette må avtales med SSO på forhånd.
– I Lulit Gáhkkorluodda finnes det en egen felles vaskemaskin i hvert hybelhus.
– I Gahkkorčorru er det mulig å ta med egen vaskemaskin (der er det oppvaskmaskin)
Oppsigelsen skal være skriftlig og oppsigelsestiden er 1. måned og begynner å løpe fra den 1. påfølgende måned.
Du kan bo i boligen hele sommeren.
Du bør ikke levere inn nøkkel før SSO har sjekket boligen og eventuelt godkjent denne. Ved utflytting så skal du i god tid avtale med SSO administrasjonen når leiligheten kan sjekkes. Om du leverer inn nøkkel før leiligheten er sjekket og godkjent kan du risikerer å betale alle utgifter for klargjøring av boligen.
Det er ikke lov å ta med seg husdyr i boligene. Boliger med egen inngang kan søke om å få ta med seg husdyr.
Det er ikke lov å røyke inne i boligene og i fellesarealene.
I Lulit Gáhkkorluodda er det TV i fellesstua.
Det er trådløst internett i alle boligene.
Alle søkere må være fylt 18 år.
Hver enkelte beboer må tegne sin egen innboforsikring.
Beboerne vasker selv fellesarealene på skift etter vaskeliste. SSO sjekker hver torsdag om fellesarealene er vasket.
SSO sender ut faktura på husleie i begynnelsen av hver måned. Faktura sendes med e-post. Du kan betale over bank eller med kort i kantina.
Om du har mistet/glemt nøklene så må du ta kontakt med SSO administrajonen i kontortiden (934 77 201) eller med vaktmesteren (990 33 775) utenom kontortiden.

For nøkler som er mistet så må beboeren betale en erstatning på kr 750. Om SSO må komme og låse opp døren utenom kontortiden så er det ett gebyr på kr 350.

Ønsker du å leie?

Fyll ut skjemaet og send det inn, så vil vi ta kontakt med deg.

Vi tilbyr også korttidsleie!

Pris pr. natt for studenter: kr 400,-
Pris pr. natt for andre: kr 600,-

Det er også mulig å leie sengetøy og håndklær. Studenter betaler kr 90,- for dette mens andre betaler kr 120,-

Rommene skal være ryddet og vasket når du flytter ut.

Siste nytt:

Vil du leie kantina?

Ser du etter en ansatt?

Barnehageplass?