Helsetjenester

NØDNUMMER

OBS! Disse nummerene er ment for alvorlige og akutte hendelser, og skal kun brukes i nødsituasjoner.

Helsetjenester og behandlingstilbud

Lege i Kautokeino

For timebestilling i Kautokeino ringer du 78 48 72 60 på hverdager mellom kl. 08:00-11:00 og kl. 13:00-15:00.

For øyeblikkelig helsehjelp

For øyeblikkelig helsehjelp ring 116 117 eller 78 48 43 20.

Tannlege

For timebestilling ring 78 96 58 90 på dagtid.

Når noe skjer- sikresiden.no

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon. Sikresiden.no er et samarbeid mellom 33 universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheter i Norge. https://www.sikresiden.no/

Studenter spør - https://www.studenterspor.no/

Spør anonymt og få svar fra helsepersonell Tjenesten er gratis og driftes av studentsamskipnadene. https://www.studenterspor.no/

Psykisk helsetjeneste i Kautokeino kommune

Psykisk helsetjeneste er en gratis lavterskeltjeneste for hele befolkningen.

Psykisk helsetjeneste har to team som jobber i tjenesten, et for voksne (de over 25 år) og et for barn, unge og familier (de under 25 år).

For timebestilling, send sms til dette nummeret: 97043681
Skriv navn og alder, og så vil du få tilbud fra riktig team.

Du kan også bli henvist til psykisk helsetjeneste av lege, helsesøster, NAV, barnevern, PPT, skole eller andre tjenester i kommunen du har kontakt med.

Du kan kontakte psykisk helsetjeneste hvis du er i en vanskelig livssittuasjon, trenger støttesamtaler, rådgivning, vurdering av alvorlighet og viderehenvisning, og initiering av ulike hjelpetiltak. Man kan ta kontakt for ulike problemer som for eksempel samspillsvansker i familien, angst, depresjon, traumer i familien, sorg, vold og overgrep (utsatt for eller utøver selv), atferdsvansker hos barn, mobbing, mistrivsel på skolen, rusproblemer, ensomhet, skolefravær.

Vi har kontor på helsesenteret.

Har du akutt behov for helsehjelp, ring legevakt 116117 eller 113.
Kautokeino Helsesenter
Sarritluodda 2
9520
Kautokeino
Åpningstider på hverdager kl. 08.00-15.30

Nasjonal studentordning - Studentelefonen

Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltibud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. Dette er en nasjonal studentordning. Vi har god kjennskap til studentlivet, og vi har taushetsplikt.
TELEFON: 116 123
Telefon er åpen alle dager fra kl. 17.00–07.00 (også i helger og høytider)

Helserelaterte artikler og informasjon

Vil du leie kantina?

Vil du leie bolig?

Barnehageplass?