Helsetjenester

NØDNUMMER

OBS! Disse nummerene er ment for alvorlige og akutte hendelser, og skal kun brukes i nødsituasjoner.

Helsetjenester og behandlingstilbud

Lege i Kautokeino

For timebestilling i Kautokeino ringer du 78 48 72 60 på hverdager mellom kl. 08:00-11:00 og kl. 13:00-15:00.

For øyeblikkelig helsehjelp

For øyeblikkelig helsehjelp ring 116 117 eller 78 48 43 20.

Tannlege

For timebestilling ring 78 96 58 90 på dagtid.

Kommunal psykologtjeneste

Psykologtjenesten skal være et lavterskeltilbud til hele befolkningen. Dette betyr at personer med milde til moderate psykiske vansker skal få tilbud hos kommunepsykologen. Tjenesten er gratis og skal være lett tilgjengelig (kort eller ingen ventetid).

Samtalene med psykologen kan innebære krisehjelp, støttesamtale, rådgiving, vurdering av alvorlighet og viderehenvisning, utredning, planlegging og initiering av ulike hjelpetiltak, oppfølging, korttidsterapier etc.

Man kan ta kontakt for ulike problemer som samspillsvansker i familien, angst, depresjon, traumer i familien, sorg, vold og overgrep (utsatt for eller utøver selv), atferdsvansker hos barn, mobbing, mistrivsel på skolen, rusproblemer, ensomhet, skolefravær.

Individer og familier henvises til psykologtjenesten via andre kommunale instanser (barnevern, lege, PPT, helsesøster o.l) eller at folk selv tar direkte kontakt.

For timebestilling og andre henvendelser: (Du kan bestille time pr SMS)
Anne Lene Turi: +47 930 95 123 / anne.lene.turi@kautokeino.kommune.no
Margrethe Bals: +47 405 54 419 / margrethe.bals@kautokeino.kommune.no
Kautokeino Helsesenter
Sarritluodda 2
9520
Kautokeino
Åpningstider på hverdager kl. 08.00-15.30

Nasjonal studentordning - Studentelefonen

Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltibud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. Dette er en nasjonal studentordning. Vi har god kjennskap til studentlivet, og vi har taushetsplikt.
TELEFON: 116 123
Telefon er åpen alle dager fra kl. 17.00–07.00 (også i helger og høytider)

Helserelaterte artikler og informasjon

Vil du leie kantina?

Vil du leie bolig?

Barnehageplass?