Har du krav på forsinkelsesrenter?

Har du krav på forsinkelsesrenter?

Har du krav på forsinkelsesrenter?

Har du krav på forsinkelsesrenter på bakgrunn av at du har leid bolig og betalt depositum hos oss?
Høsten 2022 ble det slått fast at praksisen Sammen har hatt for oppbevaring av depositum i forbindelse med utleie av studentbolig, på tross av de særordninger som er gitt, ikke har vært helt korrekt. Dette er selvsagt noe vi beklager.

Dersom du er rammet av dette og har krav på forsinkelsesrenter, ber vi deg ta kontakt. Kravene vil bli behandlet og utbetalt fortløpende.

Krav om forsinkelsesrente
Når det gjelder forsinkelsesrente forholder vi oss til lovverket som sier at fordringshaver selv må kreve forsinkelsesrente. Dette betyr i praksis at studenter som bor hos eller har bodd hos oss selv må sende inn et krav til oss på eget initiativ.

Alle som har et rettmessig krav hos oss skal få tilbakebetalt forsinkelsesrente på sitt depositum dersom kravet kan dokumenteres.

Send en mail til sso@ssosamas.no med informasjon om ditt leieforhold hvor du også legger ved dokumentasjon.