Covid-19 situasjonen

Her har vi forsøkt å samle alle tilgjengelig informasjon om hvilke regler og rutiner vi følger.

Vi følger alle vedtak gjort på nasjonalt og lokalt plan.

Les mer om de lokale tiltakene på Kautokeino Kommunes hjemmeside, eller se fhi.no for nasjonale tiltak og gode råd for å forebygge smitte.
Les mer på FHI.no