Leie av kantina til konfirmasjon arrangement våren 2025- Søknadsfrist 01.10.2024


Fristen for å søke om leie av kantina til konfirmasjon arrangement våren 2025 er 01.10.2024

Kantine og kjøkken leies ut i forbindelse med konfirmasjon og dåpsarrangementer.
Leie av kantine og kjøkken er forbeholdt ansatte og studenter.
Ved flere søkere så avgjøres tildelingen ved at kantineutvalget foretar en loddtrekning i følgende prioritert rekkefølge:
1. Ansatte ved Diehtosiida
2. Studenter ved Diehtosiida