Studentsamskipnaden
i Indre Finnmark (SSO)

Vi er der for Studenten!

Studentsamskipnaden i indre-Finnmark (SSO) er en velferdsorganisasjon for studenter og skal i samarbeid med Samisk Høgskole skape et godt helhetlig læringsmiljø, og et godt velferdstilbud innenfor bolig, barnehage og kantine.

Studentsamskipnadenes virksomhet er regulert i lov av 14. desember 2007. Loven gir den enkelte høgskole/universitet det strategiske ansvaret og studentsamskipnaden det operative ansvaret for studentenes helhetlige læringsmiljø. SSO ble stiftet 30. august 1995.

Samskipnadens velferdstilbud:

Bolig
SSO har 24 leiligheter og 18 hybler til disposisjon
Barnehage
Vi har 3 avdelinger i barnehagen for barn 9 mnd. – 5 år.
Kantine
Studenter kan kjøpe billig og god mat ved studentsamskipnadens kantine
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Hánnoluohkká 45
9520 Kautokeino

Org.nr. 975 780 112

Åpningstider:

Mandag – Fredag: 08.30 – 15.30

Kontaktinformasjon:

Medarbeidere og styre

Her finner du mer informasjon om vårt styre og våre ansatte.

Kantine

Kjøkkenleder

Jan Magne Hestvik

Kantinemedarbeidere

Risten Anne Hætta
Kirsten Karen Hætta Skum

Barnehage

Barnehagestyrer

Roy Arild Rasmussen

Pedagogiske ledere

Anne Marit Gaup
Inger Anne Eira Gaup
Sara Kristine Turi Buljo

Barnehagelærer

Lise Karita Hætta
Inga Karen Ellen Skum

Barnehageassistenter

Inger Agnetha Marielle Unga
Lars Mathis Siri

Renholder

Gene Mae Klemetsen

SSO styret

SSO styret har 7 medlemmer og 7 varamedlemmer. Styret er studentsamskipnadens øverste styringsorgan.

– 4 studenter og 4 vara
– 2 Sámi allaskuvlla ansatte og 2 vara
– 1 SSO ansatt og 1 vara

Styremedlemmer

Janita Känsälä
Styreleder/Student
Anton Petter Pedersen Hauan
Nestleder/Student
Lemet Mahtte Eira Sara
Student
Marit M Eira Murud
Student
Anne Marie Gaino
Sámi allaskuvlla ansatt
Carl John-Marcus Kuhmunen
Sámi allaskuvlla ansatt
Jan Magne Hestvik
SSO ansatt

Varamedlemmer

Jaana T Talvikki
Student
Aila Marge Vars Balto
Sámi allaskuvlla ansatt
Sámi allaskuvlla ansatt
Ellen Marie Sara
SSO ansatt

Sámi allaskuvlla studentstyre

Studentstyret har fem medlemmer og tre varamedlemmer. Det er ikke personlige varamedlemmer. Studentstyret er studentenes øverste organ og har store påvirkningsmuligheter i alle saker som angår allaskuvla studenter.

Styremedlemmer

Martin Velky
Styremedlem
Pia-Maria Labba
Styremedlem
Lemet Máhtte Eira Sara
Styremedlem
Aile Elisabeth Utsi
Styremedlem
Styremedlem

Varamedlemmer

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Samisk høgskoles studentstyre telefon: 932 82 122
Samisk høgskoles studentstyre e-post: studeantastivra@gmail.com

Utdanningsstøtte

Lånekassen
Når du studerer i Norge så kan du få lån og stipend til høyere utdanning som er offentlig godkjent i Norge. Søkeren logger inn på lånekassen og søker over nettet. Søknadsfristen for høstsemesteret er 15. november og 15. mars for vårsemesteret. Mer info finner du på lanekassen.no.
Utdanningsstøtte til svenske og finske studenter
Svenske og finske studenter skal søke om utdanningstøtte i sine hjemland. Om man er registrert og bodd i Norge over 2 år så kan man søke lån og stipend ved lånekassen i Norge.

– I Sverige søker man utdanningsstøtte ved www.csn.se
– I Finland søker man utdanningsstøtte ved www.kela.fi
Stipend fra Sametinget
Det er mulig å søke om stipend fra Sametinget i Norge. Mer info finner du på Sametingets hjemmesider. Sametinget.no

Barnehageplass?

Vil du leie bolig?

Vil du leie kantina?