Láigohit kantiinna konfirmašundoaluide giđđat 2023

Muittuhus!
Ohcanáigemearri láigohit kantiinna konfirmašundoaluide giđđat 2023 lea 01.10.2022

Kantiidna láigohuvvo konfirmašun- ja gásta doaluid oktavuođas.

Leat dušše bargit ja studeanttat geat ožžot láigohit Diehtosiidda kantiinna/gievkkana.
Go leat máŋggas geat háliidit kantiinna láigohit seamma beaivvi de vuorbáda kantiinalávdegoddi dainna lágiin:
1. Diehtosiidda bargiid gaskkas.
2. Diehtosiidda studeanttaid gaskkas.